دوشنبه 20 آذر 1396

سخنی کوتاه درباره ما

سایت شمیرانگردی با هدف معرفی جاذبه ها و امکانات گردشگری شمیران در  خرداد ماه 1392 راه اندازی شده و از مشارکت علاقمندان به این موضوع در گسترش این سایت استقبال می کند.

گلسا ابراهیمی

مدیر سایت شمیرانگردی

- لیسانس جامعه شناسی

- فوق لیسانس برنامه ریزی منطقه ای
پژوهش کتاب گردشگری شمیران - رجبعلی مختار پور - مهدی حاج حسینی - رضا شاهنده